schrijven & redactie / skriuwe & redaksje

Tag

wurdboek

Tag

wurdboek

Prullebak

As ik witten hie wêr’t ik oan begûn, dan hie ik it wierskynlik net dien: it hiele Joomla-taalbestand oersette yn…

Digifries

Ik bin in Fries om utens, mar no’t dat stadichoan al langer duorret as ik oait tocht hie, begjin ik…