Utsteld gelok / Uitgesteld geluk / Happiness Delayed

Utsteld gelok / Uitgesteld geluk / Happiness Delayed

Utsteld gelok / Uitgesteld geluk / Happiness Delayed is de namme fan in ferhaleprojekt dat Ljouwert UNESCO City of Literature yn de simmer fan 2022 yn it kader fan Arcadia útfierd hat. 100 dagen lang waarden op 100 paradyslike plakken yn Fryslân 100 ferhalen fan 100...