schrijven & redactie / skriuwe & redaksje

Tag

oersetting

Tag

oersetting

Prullebak

As ik witten hie wêr’t ik oan begûn, dan hie ik it wierskynlik net dien: it hiele Joomla-taalbestand oersette yn…