schrijven & redactie / skriuwe & redaksje

Tag

Nederlands

Tag

Nederlands

Stof tot nadenken

Vandaag was ik nog even bij Polare in Arnhem. Ik verkeerde in de naïeve veronderstelling dat ik daar misschien nog…