Literatuur als leger of huis van warm plexiglas

A language is a dialect with an army and navy is een van de eerste dingen die ik leerde toen ik mij tijdens mijn studie begon te verdiepen in meertaligheid (of misschien is het eerder het laatste wat ik heb onthouden). Het is een gezegde met een enigszins vage oorsprong dat …

Een grote sprong voorwaarts

Na de verhuizing naar het overigens prachtige gebouw Rozet, en na de invoering van de zogenaamde retailopstelling (dat men in de bibliotheekwereld maar snel van deze Grote Dwaling terug mag komen), waarbij je gegarandeerd niks meer terug kunt vinden, waren de vier planken met Friese literatuur ineens verdwenen uit de …

Verhalen

Tussen eind 2012 en eind 2015 heb ik meegedaan aan diverse schrijfwedstrijden, zowel Nederlands- als Friestalig. Onder dit menu-item zijn de verhalen verzameld waarmee ik een prijs heb gewonnen.

Publicaties

 Ensafh: Rûch as tou Stichting Hispel / VBK-Media, desimber 2016, jiergong 8, nûmer 6 Semi-krystferhaal. Losse nûmers fan Ensafh binne foar €5,99 te keap.   LinKk: Tomme omheech Cedin, desimber 2016, jiergong 17, nûmer 3 Koart ferhaal foar de jongerein. Ensafh: Nacht Stichting Hispel / VBK-Media, oktober 2016, jiergong 8, …