schrijven & redactie / skriuwe & redaksje

Tag

Klaas van der Hoek

Tag

Klaas van der Hoek

Stof tot nadenken

Vandaag was ik nog even bij Polare in Arnhem. Ik verkeerde in de naïeve veronderstelling dat ik daar misschien nog…