schrijven & redactie / skriuwe & redaksje

Tag

corrector

Tag

corrector

Gouden Komkommer

Het was mijn eerste echte baan, een betrekking als corrector bij wat toen nog de Friese Pers Courantengroep heette. Bij…