schrijf

Binnen de redactiefase van het uitgeefproces bied ik de volgende diensten aan:

 • projectcoördinatie
 • auteursbegeleiding
 • inhoudelijke redactie
 • taalkundige redactie

op het gebied van fictie en non-fictie.

Projectcoördinatie

 • planningen maken
 • auteursinstructies en/of redactiehandleidingen schrijven
 • redactie- en vormgevingsproces coördineren
 • proevencontrole tot aanleveren schoon, drukklaar bestand

Auteursbegeleiding

 • van eerste opzet tot uitgeefplan
 • online en offline begeleiding tijdens het schrijven
 • tips en suggesties a.d.h.v. proefhoofdstukken
 • feedback op één of meer (her)schrijfrondes

Inhoudelijke redactie

 • checken inhoudsopgave, koppen en verwijzingen
 • zijn opbouw en structuur (o.a. indeling in hoofdstukken, paragrafen en alinea’s) logisch en consequent?
 • klopt het verhaal?
 • kloppen de feiten?
 • moeten bronnen, links, notenapparaat, literatuurlijst en/of register steekproefsgewijs of volledig gecheckt worden?
 • kloppen de verwijzingen naar figuren, literatuur en/of andere bronnen?
 • moet er codering aangebracht worden voor de vormgever?

Taalkundige redactie

 • spel-, taal- en typefouten
 • interpunctie
 • grammatica
 • semantiek
 • stijl

Genres

romans, verhalen, essays, verhalende non-fictie, biografieën, onderzoeksjournalistiek

Fondsen

 • literatuur
 • geschiedenis & actualiteit
 • cultuurhistorie & cultureel erfgoed
 • mens & maatschappij
 • filosofie & levensbeschouwing

Voor meer informatie over mijn werkervaring zie LinkedIn.