schrijven & redactie / skriuwe & redaksje

Sfeervolle 1e Ids de Beer-lezing

Op 17 april 2019 vond de 1e Ids de Beer-lezing plaats in de sfeervolle Theaterkerk Nes, rondom het thema van Nationaal Comité 4 en 5 mei: In vrijheid kiezen.

Voor meer foto’s zie Skerp.net.