Oer it hynder

Datst moarns wekker wurdst en dysels ôffregest: hoefolle hynders soene der eins sneuvele wêze yn de Earste Wrâldoarloch? Datsoarte fan fragen, ja, dêr kin ik wat mei. Dat sykje ik dan út, en dêr komt dan in sifer út. Mar de Flewielen Revolúsje? Wat wolst dêr dan fan witte? It …

MatCh

Sa hie ik it my tocht: wekker wurde yn hotel Loftleidir yn Reykjavik, mei troch it iepen rút it súntsjes rûzjen fan de see. Hinne en werom, hinne en werom. Mar sa is it net. Tusken it hotel en de see leit noch in strook lân: it fleanfjild fan Reykjavik. …

Skrabje

Earst hienen se teminsten noch tegearre west. De krisis bruts al jierren alles ôf dêr’t se mei grutbrocht wienen, mar tegearre kamen se noch in aardich ein. Ek neidat Jaap en sy beide harren baan kwytrekke wienen, wie der altyd noch wol earne in putsje te dwaan, yn ’t earstoan …

Vaarwel

Mistroostig kèkwoetten de meerkoeten in de ochtendschemer achter de patrijspoort. Nooit meer tandenpoetsen met dit uitzicht. Ze kuste haar lief, die nog in het vooronder lag te slapen; zachtjes, zodat hij niet wakker werd. De avond ervoor had ze al een paar nette schoenen in haar tas gestopt, voor op …

Sporen

Na een vruchtbare zomer ligt de volvette klei van de Beemster uit te rusten in de milde herfstzon. De wandeling door dit weidse land heeft me niet voorbereid op wat er achter het roestige hekwerk ligt te wachten: een bruingrijs betonnen monster met holle, hongerige ogen. Hij heeft net een …

Grenadine

‘Desi, Desi, ga buurman Vonk halen, snel, het begint!’ Zodra deze woorden uit het huis aan de overkant schallen, weet ik hoe laat het is: voetbal kijken bij de buren Meulman, in onze straat de eerste familie met een televisietoestel. Om precies te zijn betekent het dat mijn vader en …