Rely Jorritsma: een weifelende Fries in Nijmegen

Rely Jorritsma: een weifelende Fries in Nijmegen

Het was een grijze en koude dag, zo’n dag waarop het gemakkelijk is je niet helemaal thuis te voelen in de wereld. Bij mij vertaalt zich dat vaak in de vraag: Wanneer zullen we terug naar Friesland verhuizen? De allerliefste verzuchtte: ‘Er is voorlopig geen enkele...
Rely Jorritsma: in wifeljende Fries-om-utens

Rely Jorritsma: in wifeljende Fries-om-utens

It wie in grize en kâlde dei, sa’n dei wêrop it maklik is dy net hielendal thús te fielen yn de wrâld. By my fertaalt him dat dan faak yn: wannear sille we werom ferhúzje nei Fryslân? De alderleafste fersuchte: ‘Der is foarearst gjin inkele reden wêromsto hjir net...
NUR einmal

NUR einmal

Boeken waarin de scheiding tussen fictie en non-fictie niet zo duidelijk is, roepen vaak heftige reacties op. Het schijnt zo te zijn dat de meeste mensen het liefst precies willen weten waar ze aan toe zijn: is dit waargebeurd of niet? Punt. Niks geen vijftig tinten...
NUR einmal

NUR einmal

Boeken wêryn’t de skieding tusken fiksje en non-fiksje net sa dúdlik is, roppe faak heftige reaksjes op. It skynt sa te wêzen dat de measte minsken it leafst krekt witte wêr’t se oan ta binne: is dit wier bard of net? Punt. Neat gjin fyftich tinten grys. De boeken fan...
De zevende functie van taal: feit of fictie?

De zevende functie van taal: feit of fictie?

Afgelopen zomer heb ik De zevende functie van taal van Laurent Binet gelezen. Zijn vorige boek, HhhH [Himmlers hersens heten Heydrich], over de moordaanslag op nazikopstuk Heydrich in Praag in 1942, sprak mij bijzonder aan. Alle personages in dat boek hebben echt...