Blog Nederlands

NUR einmal

Boeken waarin de scheiding tussen fictie en non-fictie niet zo duidelijk is, roepen vaak heftige reacties op. Het schijnt zo te zijn dat de meeste mensen het liefst precies willen weten waar ze aan toe zijn: is dit waargebeurd of niet? Punt. Niks geen vijftig tinten grijs. De boeken van Laurent […]

Blog Fries

NUR einmal

Boeken wêryn’t de skieding tusken fiksje en non-fiksje net sa dúdlik is, roppe faak heftige reaksjes op. It skynt sa te wêzen dat de measte minsken it leafst krekt witte wêr’t se oan ta binne: is dit wier bard of net? Punt. Neat gjin fyftich tinten grys. De boeken fan […]

feit of fiksje?
Algemeen Blog Nederlands

De zevende functie van taal: feit of fictie?

Afgelopen zomer heb ik De zevende functie van taal van Laurent Binet gelezen. Zijn vorige boek, HhhH [Himmlers hersens heten Heydrich], over de moordaanslag op nazikopstuk Heydrich in Praach in 1942, sprak mij bijzonder aan. Alle personages in dat boek hebben echt bestaan, en het is gebaseerd op diepgaand feitenonderzoek […]

feit of fiksje?
Blog

De sânde funksje fan taal: feit of fiksje?

Ofrûne simmer haw ik De sânde funksje fan taal, of om krekt te wêzen De zevende functie van taal, fan Laurent Binet lêzen. Syn foarige boek, HhhH (Himmlers hersens heten Heydrich), oer de moardoanslach op nazikopstik Heydrich yn Praach yn 1942, spruts my tige oan. Alle personaazjes yn dat boek hawwe […]