Blog Nederlands

Gouden Komkommer

Het was mijn eerste echte baan, een betrekking als corrector bij wat toen nog de Friese Pers Courantengroep heette. Bij indiensttreding werd je verteld dat het verplicht was lid te worden van een grafische vakbond. Nu kwam ik uit een vakbondsnest en was ik toch al van plan lid te […]

Blog Fries

Doch it net!

Sit ik te fier fuort om it lêste nijs mei te krijen, of is it gewoan efkes stil oan it staveringswizigingsfront? It lêste dat ik meikrigen haw is dat ‘men’ it net iens wurde koe, en ik leau dat ik ek noch earne lêzen haw dat der no wurke wurdt […]

Blog Nederlands

Koning, keizer, admiraal, wie schrijft eigenlijk ons verhaal?

De geschiedenisles die ik vroeger op de lagere en middelbare school kreeg, ging voornamelijk over koningen, keizers en admiraals. Hoewel geschiedenis een van mijn favoriete vakken was, zei een groot deel van de namen en jaartallen me ook weer niet zoveel. Want hoe interessant ook, het was vooral een ver-van-mijn-bed-show. […]

Blog Fries

Prullebak

As ik witten hie wêr’t ik oan begûn, dan hie ik it wierskynlik net dien: it hiele Joomla-taalbestand oersette yn it Frysk. Mar ik woe myn Joomla-website twatalich meitsje en ik woe it ôf ha foar de útrikking fan de Rely. It begûn mei 80 bestandsjes, dat wie efkes twa […]

Blog Nederlands

Doe-het-zelf

Onlangs las ik in Lambert Giebels’ biografie over Soekarno dat een van de gelukkigste periodes in zijn leven de jaren 1934 tot 1938 waren, toen hij vanwege zijn politieke activiteiten door het Nederlandse gouvernement verbannen was naar Endeh op het eiland Flores. Hier ontplooide hij allerlei creatieve activiteiten: hij ging […]